About

Danish

Bio

Iben Soffy er en dansk visuel kunstner bosiddende i Aalborg, dog født og opvokset i Vojens i Sønderjylland. Med en uddannelse i design, formel uddannelse fra kunstakademier i Aarhus og Lahti, Finnland, har hun arbejdet på en lang række medier. Hun vendte for nylig tilbage til at male, efter en 8 år lang pause hvor hun fødte sine 2 piger, tog en Design Bachelor i København, og var med til at stifte og arbejde som kreativ direktør i to bæredygtige virksomheder.

 

Iben Soffy har udstillet i 15 år, både på den nationale og internationale scene. Hun startede som ung og brugte kunst som et selvterapeutisk værktøj – hun arbejder i dag intuitivt dog med noget mere på hjerte og research bag sig, baseret på hendes interesser i farvers påvirkning på krop og sind, klima forandringer og menneskets rolle i naturen. Forbindelserne imellem krop, sind og jord, menneske - giver derfor en rød tråd i hendes virke.

 

Hun arbejder i øjeblikket på en udsmykning med flere malerier til jordemodercenteret i Aalborg, der vil være medvirkende til at berolige sårbare gravide mødre og deres partnere. 

 

 

Artist Statement

Iben Soffy arbejder med abstrakt landskab som omdrejningspunkt.

I sit virke med "Therapy Landscape", er hun dykket dybt ned i research omkring de beroligende, helbredende muligheder inden for kunst, der giver beskueren et øjebliks ro. Fordybelse i billederne, virker som en meditation uden du lukker øjnene.

Undersøgelser om billedernes virkning på beskueren, farvepsykologi og kromoterapi og research om motiv og form, lægger til baggrund for "Therapy Landscape".

 

I værkerne fra serien ”Momento Naturae” udforsker Iben Soffy landskaber, som om den naturlige verden var forsvundet og blot var et fjernt minde. Minderne om naturlige landskaber vil med tiden ændres, og en ny form for subjektive ydre og indre landskaber smelter sammen og bliver til nye imaginære landskaber.

Beskueren inviteres ind i en række farverige serier af farver der smelter sammen og vandrette linjer, der skaber ro. Pulserende, kontraherende, udvidende - nogle gange beroligende, andre foruroligende, udfordrer værkerne beskuerens visuelle vaner. Skabt i omhyggelig, men intuitiv påføring af mange lag akrylmaling, nogle blandet med tørre pasteller eller oliepastel, hvilket resulterer i et poetisk spil af farve og lysstyrke.

 

Fra kunstnerens synspunkt, er den påvirkning, vi mennesker har haft på jorden, et tydeligt bevis på at vi mennesker ikke handler, som om vi er en del af naturen, men overlegne. 

 

//

 

English

Bio

Iben Soffy is a female Danish painter living in the North of Denmark in Aalborg, however born and raised in the small town Vojens in the South of Denmark. With a degree in design, formal training from Art Academies in Aarhus and Lahti, Finland, she has worked upon a range of medias. She recently returned to painting after an 8-year long break, where she was birthing her 2 girls, taking a Design Bachelor, co-founding and working as Creative Director in two sustainable businesses.

 

Iben Soffy has exhibited for 15 years, both in national and international exhibitions. She started as a young teenager, using art as a self therapeutic tool – she still works intuitively however,based upon her interest in colours and how they affect us, climate change, and the role of humans in nature. The connections between body, mind and earth, human - provide a cohesive duality in her work.

 

 She currently works on an art installation with several paintings for a midwife center, to help calm vulnerable pregnant mothers to be and their partners. 

 

 

Artist Statement

Iben Soffy works with the horizontal landscape as a focal point.

In her work with "Therapy Landscape", she has delved deep into research about the calming, healing properties within visual art. With the work, she aims to give the viewer a calm moment. If you immerse yourself in the images, they seem like a meditation without closing your eyes.

Studies on the effect of images on the viewer, color psychology and chromotherapy, but also motif and form, form the background for "Therapy Landscape".

 

In her work "Memento Naturae", Iben Soffy explores landscapes as if the natural world, had dissapeared and was merely a distant memory. Landscapes are very personal, regarding each of our experiences and perceptions and the viewer is invited into a range of colourful series of gradients and colors that melt together, creating shimmers and horizontal lines creating calmness.

 

Pulsating, contracting, expanding - sometimes calming, unsettling, it challenges the observers visual habits. Created in careful yet intuitive application of many layers of acrylic paint and sometimes mixed with dry or oil pastels, resulting in a play of colour and luminosity. 

 

From the artists’ point of view, looking at the impact we have had on earth, it is clear that we humans do not act as if we are part of nature, but merely above it.